best web building software

Pobeđivanje zavisnosti


Kada sam video Ranka, činilo se da se nalazi na vratima smrti. Posle dugog zagrljaja, pogledao sam mu u oči koje su bile duboko upale u njegovu glavu. Posmatrao sam kako mu naviru suze. Rekao mi je kako dobro izgledam i koliko je ponosan što sam trezan i čist. Pogledao sam ga pravo u oči i rekao: „Ranko, ne moraš ovako da živiš”. Odgovorio je zbunjenim pogledom, malo je nagnuo glavu i upitao: „Ne moram?” Niko mu pre to nije rekao. Moj stari drug, koji se nekada drogirao sa mnom, koji je zloupotrebljavao supstance čitavog svog života — kao moja supruga i ja — nije znao za drugi način.
Ali evo dobre vesti. Niko ne mora da živi sa jakom zavisnošću. Moja supruga i ja smo se oslobodili nje posle 25 godina — to možete i vi.

Neki ljudi provode život u dugoj potrazi za olakšanjem bola. Bol i olakšanja dolaze u mnogo emotivnih i fizičkih oblika. Verovali ili ne, zavisnost se često koristi kao mehanizam preživljavanja. Ljudi koriste zavisnosti da bi gurali kroz život. Ima dve vrste zavisnosti: zloupotreba supstanci i zloupotreba ljudi, bolje poznati kao zavisnost od supstanci i zavisnosti u ponašanju.

Supstance koje se najčešće zloupotrebljavaju su: marihuana, metamfetamin, heroin, kokain, alkohol, duvan i kofein, kao i lekovi protiv bolova koji se izdaju na recept. Zavisnosti u ponašanju su mnogo šire i mnogo složenije. One se manifestuju na različite načine, protežući se od kockarskog besnila, seksualnih zavisnosti, ljubomore, ogovaranja, zavisnosti od medija, zavisnosti od hrane, preteranog rada ili bilo kog drugog oblika ponašanja koje ljudi koriste kako bi pobegli od stvarnosti.

Problemi od početka
Često se početak zavisnosti može pronaći u detinjstvu. Iako toga niste bili svesni, tokom ranih godina vašeg života, vaš mozak je razvijao sopstvenu opremu i hemikalije koje će vam dozvoliti da se nosite sa usponima i padovima u životu. Ako se ova oprema nije razvila do svog punog potencijala iz bilo kog razloga (fizičko zlostavljanje, verbalno zlostavljanje, zanemarivanje, seksualno zlostavljanje, itd.), videćete sebe kako tražite druge načine da se suočite sa životom.

Možda se nalazite u takvoj situaciji upravo sada, nesvesno pokušavajući da se rešite ožiljaka i emotivnog bola iz prošlosti. Možda tražite olakšanje od bola u nekoj vrsti ponašanja ili koristite supstancu za koju znate da nije dobra za vas, ali ništa drugo ne donosi olakšanje. Kažete u svom srcu, kako iko može ovo da mi uzme? To je jedini način na koji mogu da se suočim sa životom. Ponekada čak ne možete ni da odredite bol i probleme od kojih bežite i tačno to čini da se takve vrste zavisnosti veoma teško pobeđuju.

Ponekad zavisnost rezultira od jednostavnog popuštanja pred prirodnom ljudskom požudom. Biblija kaže da … „svakog kuša njegova slast, koja ga vuče i mami. Tada zatrudnevši slast rađa greh; a greh učinjen rađa smrt” (Jakov 1,14.15). Biblija opisuje nekoga u ovakvom očiglednom bespomoćnom stanju kao roba, „uža greha svojih zaplešće se” (Jovan 8,34; Rimljanima 6,16; Priče 5,22).

Ove zavisnosti često deluju kao beznadežna situacija i veruj mi, prijatelju, bio sam tamo. Vaša zavisnost je navika koja vas kontroliše; ne kontrolišete vi nju. Navika vam kaže kada i gde da se pozabavite njom. Povrh svega, svaki put kada donesete odluku da popustite pred zavisnim ponašanjem, stvaraju se nervni putevi koji dalje cementiraju zavisnosti.

Pobeđivanje
Kako da promenite mehanizme preživljavanja? Kako da prekinete rutinu koja je urezana tako duboko u vaše nervne puteve zbog požudnih navika? Kako da sagradite novu budućnost za sebe? Nije moguće da u ovom traktatu u potpunosti odgovorimo na to pitanje za svakog pojedinca. Svaki slučaj je jedinstven i veći deo vašeg procesa oporavka zahteva individualnu pažnju i savetovanje. Ali prvi korak je, kao i na svim uspešnim putevima ka oporavku, shvatanje da ne morate živeti sa zavisnošću, te prepoznati izvor rešenja!

Imate Oca na nebu koji ne želi da živite život vezan lancima za vašu zavisnost. On želi da živite slobodnim, srećnim i zdravim načinom života. On želi da ostavite vašu prošlost tamo gde se ona nalazi, u prošlosti. On može biti vaš novi mehanizam preživljavanja. On toliko mnogo želi da imate ove blagoslove da je dao svog Sina i kroz taj Dar daje vam svu snagu koja je potrebna da se oslobodite lanaca koji vas vežu. Čujte Njegovo obećanje: „Drugo iskušenje ne dođe na vas osim čovečijeg; ali je veran Bog koji vas neće pustiti da se iskušate većma nego što možete, nego će učiniti s iskušenjem i kraj, da možete podneti” (1.Korinćanima 10,13). Sloboda je moguća, čak i osigurana! Bog može razvezati vrtlog zavisnosti u vašem životu! On „može vavek spasti one koji kroza Nj dolaze k Bogu” (Jevrejima 7,25).

Da li vam je neprestani neuspeh ukrao nadu? Obeshrabrujuće je ako se usmeravate na vaš nedostatak sposobnosti i vaše neuspehe. Ali ako gledate u Boga i verujete u Njegovu silu, suočićete se sa problemima iz prave perspektive. Pogledajte za trenutak realnost. Osoba kojoj ste najviše skloni da verujete ste vi sami. Nažalost, ljudi su stalno iz početka pokazivali da nisu veoma dobri u upravljanju svojim životom. Da kažemo iskreno, verovali smo pogrešnoj osobi. U Pričama 3,5 Biblija kaže: „Uzdaj se u Gospoda svim srcem svojim, a na svoj razum ne oslanjaj se”. Bog to kaže iz određenog razloga. On zna da je vaše razumevanje manjkavo, On zna da imate emotivne ožiljke, On zna da dajete sve od sebe, ali takođe zna da treba da verujete Njemu i Njegovoj sposobnosti — inače će vaša nada i motivacija nestati. On je isplanirao novi put za vas, put za sistematsko zamenjivanje lošeg ponašanja dobrim ponašanjem, put za menjanje tih nervnih veza u mozgu da rade za dobro, da rade vama na korist a ne na štetu.

Isus je jednom pitao jednog bolesnog, obogaljenog čoveka: „Hoćeš li da budeš zdrav?” (Jovan 5,6). To je Njegovo pitanje vama danas, prijatelji. Ne morate ovako živeti. Da li želite da ozdravite? Život slobode, mira i pobede vam je na raspolaganju. Ne morate da budete kao moj prijatelj Ranko. Isus pruža svoju ruku uz neizrecivu nežnost i saosećanje, pitajući: „Hoćeš li da budeš zdrav?”