free html web builder

Njutnovo zaboravljeno otkriće


Isak Njutn, poznat po mnogim revolucionarnim otkrićima u nauci, matematici i astronomiji, „smatra se od strane mnogih da je najveći i najuticajniji naučnik koji je ikada živeo (1).” Manje poznate činjenice o Isaku Njutnu su njegova otkrića u području religije, uključujući i njegovo verovanje da je sistem Rimokatoličanstva sila antihrista (2). I drugi poznati ljudi imali su takav stav, a među njima su i engleski Kralj Džejms (3), Martin Luter (4; osnivač Luteranske crkve), Žan Kalvin (5; istaknuti teolog), Džon Viklif (6; profesor na Oksfordu), Tomas Kranmer (7, Nadbiskup Kanterberija), Džon Noks (8) i većina protestantskih reformatora (9). 

Zašto bi Njutn i ovi inteligentni ljudi, neki od njih osnivači crkava, verovali u tako neprijatne stvari o instituciji koja upravlja sirotištima, školama, bolnicama i ima primerne članove kao što je Majka Tereza? Jednostavno rečeno, oni su razumeli Knjigu proroka Danila, naročito sedmo poglavlje, na način koji su mnogi zaboravili. 

Šta su to Isak Njutn i drugi znali o Knjizi proroka Danila što ih je dovelo do stava koji se suproti papstvu? (da biste razumeli sledećih nekoliko odlomaka, potrebno je čitati ih polako i koristiti Bibliju). Evo najjednostavnijeg objašnjenja: Knjiga proroka Danila, poglavlja dva i sedam, su paralelna poglavlja u kojima Bog, kroz simbole, predskazuje uspon i pad četiri velika svetska carstva: Vavilon, Medo-Persija, Grčka i Rim (10). Evo kako su nacije opisane: drugo poglavlje opisuje kip koji je sastavljen od četiri vrste metala koje predstavljaju četiri carstva. Zatim sedmo poglavlje Knjige proroka Danila opisuje, ne četiri metala, već četiri zveri koje predstavljaju ta ista carstva, dodajući više simboličkih detalja (11). Zatim se u Danilu 7,20 fokus premešta sa četvrte zveri (Rim) na deset rogova. Šta oni simbolički prikazuju? 24. stih govori da deset rogova predstavljaju deset careva/carstava (12) koja će nastati iz Rima i posle njega. U tih 10 rogova prorečen je nastanak savremene Evrope. 

Konačno, fokus se premešta na „mali rog” za koji su ovi učeni ljudi razumeli da je sila antihrista (tj. katolički sistem/papstvo). Neko ko čita ovaj traktat možda će pomisliti: „Kako je Danilov mali rog antihrist? To su dva različita izraza”.Najpre, izraz „anti” u „antihristu” znači i „protiv” i „umesto” (13). Prema tome, mnogi teolozi, znajući ovo, razumeju da se izraz „antihrist” odnosi na pojedince ili telo koje Biblija opisuje kao one koji žele da ostvare pravo na Hristovo prvenstvo. U skladu s tim, nekoliko biblijskih odlomaka koristi razne izraze kao što su: „čovek bezakonja” (14), „zver” (15), „mali rog” (16), „velika bludnica” (17) – sve se to odnosi na silu antihrista jer su opisani kako se lažno predstavljaju kao da imaju Hristov autoritet. Tako Viklif objašnjava: „u sedmom poglavlju Knjige proroka Danila, antihrist je jasno opisan kao rog...” (18). 

Drugo, razlog koji prožima tumačenje ovih ljudi je u osnovi zato što karakteristike „malog roga” imaju upadljivu sličnost sa usponom i vladavinom katoličanstva (19). Primeri: 

1. Stihovi 23 i 24 – Mali rog dolazi na vlast tokom i nakon opadanja Rima – takođe i Katolička crkva (20). 

2. Stih 8 - Mali rog se diže „između” drugih rogova, označavajući plemena koja su sačinila evropske nacije – takođe i Katolička papska vlast (21). 

3. Stih 24 – Mali rog čupa tri od glavnih prvobitnih deset grupa naroda koji su preuzeli zapadni Rim – katoličanstvo se podiglo na političku vlast kroz sukobe sa tri neprijateljska arijska plemena: Heruli, Vandali i Istočni Goti (22). 

4. Stih 25 – Mali rog progoni Božji narod – Procenjuje se da je na desetine miliona ljudi ubijeno tokom Katoličke inkvizicije, krstaških ratova i drugih zajedničkih akcija crkve i države (23). Engleski klasik, Foksova „Knjiga Mučenika” daje živ uvid u ovo. 

5. Stih 25 – Mali rog pomišlja da promeni Božji zakon (10 zapovesti) – Katolička crkva je promenila dan odmora sa subote na nedelju (24), tako menjajući četvrtu zapovest. Većina protestantskih crkava zanemarila je ovu nebiblijsku promenu. 

6. Radi iscrpnijeg spiska paralela posetite: www.videlo.org 

U ovom trenutku neko može reći: „Pa, ako je ovo tumačenje istinito, zašto to nisam čuo od mog pastora ili sveštenika?” Prirodno, Katolička crkva ne voli da bude istaknuta kao sila antihrista koja je opisana u Danilu i Otkrivenju. U skladu s tim, dva njihova jezuita po imenu Francisko Ribera i Luis de Alkazar, razvili su dva alternativna načina za tumačenje proročanstava (25). Ovi katolički metodi tumačenja nazivaju se „preterizam” i „futurizam”. Preterizam ukazuje na prošlost kako bi se pronašao antihrist, a futurizam ukazuje na neku nepoznatu figuru antihrista u budućnosti. Iznenađujuće, velika većina nekatoličkog hrišćanstva preuzela je jedan od dva katolička pogleda na identitet antihrista. Ali nekolicina je svesna da je sila antihrista živa i zdrava danas, prema tumačenju Isaka Njutna i mnogih drugih. 

Kakve to veze ima sa vama sada ili u budućnosti? Prema ovom tumačenju, u Otkrivenju 13. poglavlju otkrivamo da će Katolička crkva ponoviti svoje prethodne evropske akcije u većoj razmeri što će dovesti svet do oživljavanja verskog uzbuđenja pri čemu će se katolički oblici bogosluženja nametati ljudima koji ne žele da ih prime (26). Ali kako će zver/mali rog/Katolička crkva dobiti takvu moć? Na isti način kao što je dobila u prošlosti – kroz svetovne vlade. Iako je njegova sopstvena vojska mala, Vatikan je radio sa vladama drugih nacija kako bi sproveo svoju volju. Zanimljivo je da čak i danas službena katolička doktrina i dalje smatra da bi crkva i država trebalo da se ujedine kako bi nametnuli religiju građanima (27). 

Na kraju, hajde da se setimo našeg Spasitelja koji se molio za svoje neprijatelje (28). Suprotno tome, pouzdana istorija pokazuje da je katolički sistem uništio mnoštvo naroda kroz progonstvo. Naš Spasitelj uči da nas spasava samo verovanje u Njega (29). Katolički sistem je učio i dalje uči da davanje određene količine novca može da nas oslobodi od kazne za greh (30). Isus nas ohrabruje da čitamo i razumemo Bibliju sami za sebe (31). Katolički sistem je vekovima ograničavao Bibliju i zabranjivao njeno čitanje (32). Isus je tvrdio da je jednak s Bogom (33). Katoličanstvo je tvrdilo da je papa sam Bog (34). Isus je rekao da Njegovo carstvo nije od ovog sveta (35). Katoličanstvo tvrdi da ima i da je imalo, političke ciljeve (36). Isus je držao zapovesti svoga Oca (37). Katoličanstvo je promenilo Božjih Deset zapovesti (38). Ali, očigledno ove i druge karakteristike slične antihristu nisu jedino, što je navelo mnoge učene ljude da veruju da je katolički sistem sila antihrista. Oni su verovali da Hristova knjiga – Biblija – baca svoju svetlost na ovaj sistem. Prema tome, čini se da njihovo razumevanje o antihristu nije bilo zasnovano na crkvenoj promenljivoj politici već na nepromenljivom Pismu. Ako su ovi ljudi u pravu, onda će se ovo otkriće o budućim akcijama katoličanstva potvrditi, a u tom trenutku bilo bi dobro da poslušamo Isusov milostivi poziv iskrenim dušama koje su prevarene u Katolicizmu: „Izađite iz nje, narode moj...” (39). Da li su Isak Njutn, Kralj Džejms, Martin Luter, Žan Kalvin i mnogi drugi bili u pravu? Ili su u pravu njihovi jezuitski suparnici? Samo vaše dalje proučavanje može to otkriti.